Siklós 1913-1917

...

Vasárnaponként megjelenő társadalmi, közgazdasági és szépirodalmi újság volt.
"Lapunkat útnak indítván, egy-két szóval jelezzük céljainkat. Igaz, hűséges és becsületes munkása óhajtunk lenni vármegyénk, járásunk és községünk közéletének. A nagy hangnak és a reklámnak teljes kiküszöbölésével csendes és megbízható munkára törekszünk. Az újságíró hivatását annak nemes és komoly értelme szerint óhajtjuk betölteni." (Beköszöntő, 1913. 1. szám)

Tartalomjegyzék 902 oldal