Kárpátaljai Közlöny 1939-1944

...

"Amidőn a Kárpátaljai Közlönyt, mint a kárpátaljai területnek külön hivatalos lapját útjára indítom, két nyelven, de imádságos áhítatban egybeforrott lélekkel könyörögjünk magyarok és magyar-oroszok, a Mindenhatóhoz: áldja meg a Magyar Szent Koronához — húsz esztendő kemény megpróbáltatásai után — visszatért kárpátaljai terület földjét, népét. Áldja meg mind a két kezével! Adja a Mindenható, hogy ennek a hivatalos lapnak hasábjaiból, holt betűiből békés, áldásos élet fakadjon. Találja meg a Kárpátalja sokat szenvedett, hűséges népe a szabadság, szociális igazság, gazdasági jólét és a kulturális fellendülés jegyében 3 békés boldogulás útját!" (Beköszöntő, 1939. 1. szám)

Tartalomjegyzék 6 240 oldal