3. oldal, 1 243 találat (0,043 másodperc)
 • Napló, 1993. március ( 49. évfolyam, 50-74. szám)
  41. 1993-03-09 / 57. szám
  [...] egy új a nyol­cadik törzs Tollas Tibor költő Fotó Mészáros József Az [...] Bianca operaénekest Nagy Alajos előadóművészt Tollas Tibor költő író újságíró főszerkesztőt és [...] rendezőként te­vékenykedett számos nyugati színházban Tollas Tibort a második vi­lágháború hadnagyát majd [...] pedig Lezsák Sándor segí­tette világra Tollas Tibor új kö­tetét Mekkora a magyar [...]
 • Vas Népe, 1991. február (36. évfolyam, 27-50. szám)
  42. 1991-02-02 / 28. szám
  [...] Nemzetőr szerkesztője Nemrégen volt hetvenéves Tollas Tibor az emigráns ma­gyar irodalom egyik [...] celláról cellára Falba rejtve archiválták Tollas Tibor a forradalomban a Nemzetőrség összekötő [...] Ez lett a legendás Nemzetőr Tollas Tibor azoknak a magyar költőknek a [...] költésze­tét s őt magát is Tollas Tibor Mindszenty Lassú tűzhalál lett magányod [...]
 • Új Magyarország, 1997. július (7. évfolyam, 151-177. szám)
  43. 1997-07-25 / 172. szám
  [...] érdeklődők Bebádogoztak minden ablakot BÚCSÚ Tollas Tibortól Eltemették szülőföldjén szűk családi körben [...] 19 én Münchenben elhunyt Kecskést Tollas Tibort A költő szép halálért imádkozott [...] a csatát ő nyerte meg Tollas Tibor lelke mélyéig köl­tő volt nem [...] letartóztatták és tízévi börtönre ítélték Tollas Tibor a rabságban érett költővé a [...]
 • Magyar Nemzet, 1997. július (60. évfolyam, 151-177. szám)
  44. 1997-07-21 / 168. szám
  [...] éves korában München­ben elhunyt Kecskési Tollas Tibor a Nemzetőr című emigráns havilap [...] ő fogadta a kiadó meglepetését Tollas Tibor 1920 december 21 én született [...] refor­mátus zsoltárfordító Gelejti Zsuzsanna le­származottja Tollas Tibort 1941 ben avat­ták a Ludovika [...] című kötetéről lí­rájáról a Nemzetőrben Tollas Tibor olyan lírikus ki elmondhatja magáról [...]
 • Beregi Hírlap, 1998. január-június (54. évfolyam, 1-59. szám)
  45. 1998-02-21 / 14. szám
  [...] AZ EGYETEMES MAGYAR IRODALOM NÉPSZERŰSÍTÉSÉÉRT Tollas Tibor szaualóuerseny Nagybarca Önkormányzata valamint a [...] Népfőiskola és az Antológia Kiadó Tollas Tibor nagybarcai születésű költő életművének hagyatékát [...] túli magyar fiatalok számára a Tollas Tibor szavalóversenyt Jelentkezni 1998 február 28 [...] életkorát A borítékra írják rá Tollas Tibor szavalóverseny A verseny résztvevőinek szabadon [...]
 • Nyelvünk és Kultúránk - az Anyanyelvi Konferencia Védnökségének tájékoztatója, 84. szám (1992)
  46. Olvasónapló (106. oldal)
  Forgószélben In Wirlwind Tollas Tibor válogalott verset Chicago 1990 A [...] a Borsod megyei Nagybarcán szüle­tett Tollas Tibor legszebb verseivel és az 1901 [...] elhunyt Ladányi Imre orvosprofesszor grafikáival Tollas Tibor e verseiben a börtönben kifinomult [...]
 • Californiai Magyarság, 1984. január-december (61-63. évfolyam, 1-50. szám)
  47. 1984-09-28 / 37. szám
  [...] hirdetésben TÁRSADALMI ESEMÉNYEK Szeptember 30 Tollas Tibor előadása a Magyar Bibliai Gyülekezetnél [...] a Szent István Egy háznál Tollas Tibor előadása az Első Magyar Evangélikus [...] Október 13 Szabadságharcos Emlékünne­pély Montereyben Tollas Tibor­ral Kreutzer Dezső előadása a San [...] 14 Szabadságharcos Emlékünne­pély San Franciscóban Tollas Ti­borral Őszi Bazár az Első Magyar [...]
 • Beregi Hírlap, 1993. január-június (49. évfolyam, 1-45. szám)
  48. 1993-06-26 / 45. szám
  [...] volt vá­rosunkban a Münchenben élő Tollas Tibor költői est­jére került sor Beregszászi [...] figyelemre S nem­csak azért mert Tollas Tibor költészetének be mutatásával a magyar [...] műsor De mutassuk be rövi­den Tollas Tibor költőt a Münchenben 37 éve [...] megvásárlását és dedikálja Is azt Tollas Tibor szuggesz tfv előadása a közelmúlt [...]
 • Chicago és környéke, 1983 (1-53. szám)
  49. 1983-10-15 / 42. szám
  [...] Vendéglő tulajdonosa Bocskay T József TOLLAS TIBOR Forgószélben ítélő idők forgószelében halottak [...] követően Az ünnepély dísz szónoka TOLLAS TIBOR ÍRÓ ÉS KÖLTŐ Münchenből A [...] Szabadság harcosok megemlékezése ünnepi szónok Tollas Tibor Október 30 vasárnap Szentségimádás és [...] 6 vasárnap Az oltáregyleti regge­lin Tollas Tibor irodalmi matiné­ja Utána válogatott verseinek [...]
 • Új Magyarország, 1995. november (5. évfolyam, 256-281. szám)
  50. 1995-11-20 / 272. szám
  [...] úton egymást erősítve sok szeretettel Tollas Tibor Miről mesél ez a Füveskert [...] Pfitzner Rudolf Tóth Bálint és Tollas Tibor írja az Utó­FUVESKERT költői tartalékát [...] esetén megőrizhessük az utókornak Ezt Tollas Tibor mondta a Füveskert dedikálásakor aki [...] Szalay Lajos 19 gra­fikája illusztrálja Tollas Tibortól tu­dom röviddel azután hogy rajzait [...]
 • Bécsi Napló, 1997 (18. évfolyam, 1-6. szám)
  51. 1997-07-01 / 4. szám
  [...] előtt megszűnnek így volt ez Tollas Tiborral is aki azért ajándékként megkap­ta [...] kö­vetkezett siralomházi várakozás volt Kecskési Tollas Tibor a maga feszültségek­kel teli egyéniségével [...] ha ezt is elveszít­KOPJAFA HELYETT TOLLAS TIBOR 1920 1997 jük nem marad [...] a mássággal szembeni éltető türe­lem Tollas Tibort is el­elragadta az indulat a [...]
 • Képes 7, 1990. augusztus-december (5. évfolyam, 31-52. szám)
  52. 1990-09-08 / 36. szám
  [...] a jelöltállítás a helyhatósági választásokra Tollas Tibor ZELEI MIKLÓS FAVICS PÉTER NAPJA [...] közt Kárpáti Kamii Márkus Lás Tollas Tibor és Tóth Bálintján egy oszfc [...] börtönben az ötvenes évek elej Tollas Tibor a Münchenben megjelc Nemzetőr főszerkesztője [...]
 • Magyar Nemzet, 1995. március (58. évfolyam, 51-76. szám)
  53. 1995-03-22 / 68. szám
  [...] is a Túlvilági beszélő amely Tollas Tibor költőt és lapszerkesztőt mutatta be [...] A kalandos és drámai ifjúságú Tollas Tibor mint annyi más kor és [...] itthoni közönség és bármily hihe­tetlen Tollas Tiborék elfogadtatása a hazai irodalmi köztudattal [...] első magyarországi útjai alkalmával megörökí­tette Tollas Tibort a barátaival egyetemben Majd két [...]
 • Katolikus Magyarok Vasárnapja, 1983 (90. évfolyam, 1-50. szám)
  54. 1983-12-25 / 49-50. szám
  [...] New York i kulturális krónika Tollas Tibor író és költő a Nemzetőr [...] Ezután Dukász Anna olvasta fel Tollas Tibor versét Gé recz Attila emlékére [...] Zoltántól de különösen Kecskési Csilla Tollas Tibor leányának csángó népdalai voltak Csordás Gábor esperes köszönte meg Tollas Tibor elő­adását Borbándi Gyula előadásában a [...]
 • Californiai Magyarság, 1986. január-december (63-65. évfolyam, 1-50. szám)
  55. 1986-10-03 / 38. szám
  [...] Ernő képviselő elnöklete alatt közre­működnek Tollas Tibor a Nem­zetőr főszerkesztője Szörényi Éva [...] of Nations termében Meghívott előadó Tol­las Tibor a program szervezője Nt Sholtes [...] is érkeztek honfitársaink hogy ta­lálkozzanak Tollas Tiborral a Nemzetőr főszerkesztőjével aki három [...] műsor keretében SZÖRÉ­NYI ÉVA művésznő TOLLAS TIBOR költeményeit szavalta mély átérzéssel cizellált [...]
 • Magyar Cserkész, 1991 (30. évfolyam, 1-12. szám)
  56. 1991-03-01 / 3. szám
  [...] tábor résztve­vői Ebben az évben Tollas Tibor és dr Juhász László voltak a tábor vendé­gei Tollas Tibor nagysikerű költői estet tartott a [...] Esti beszélgetés a tábor vendégeivel Tollas Tibor költővel és Dr Juhász Lászlóval [...]
 • Szegedi Napló, 1991. április (2. évfolyam 76-100. szám)
  57. 1991-04-22 / 93. szám
  [...] Hévézi Endre szegedi szereplése polner Tollas Tibor költőnek a nemzeti emigráció jelentős [...] elképzelhetetlen lett volna Magi arországon Tol­las Tibort 1947 ben alapta­lan vádaskodások rágalmak [...] novemberben Bécsbe távozott és azóta Tollas Tibor est a Royalban Bebádogozfesk minden [...] irodalmi kávéházban a 70 esztendős Tollas Tiborral személyesen is megismerkedhetnek az ér­deklődők [...]
 • Kurír - reggeli kiadás, 1990. július (1. évfolyam, 1-26. szám)
  58. 1990-07-23 / 19. szám
  [...] illetve a térség átalakulásáról Kecskési Tollas Tibor már másodízben jár Lakitelken Először [...] tartják a köz­vetlen kapcsolatot és Tollas Ti­bor költő úgy véli hogy Lezsák [...] teljes elégtétellel megelégedés­sel tekint vissza Tollas Tibor az elmúlt évtizedekre T T [...] György maros­vásárhelyi írót és Kecskési Tol­las Tibor Münchenben élő al­kotó írót költőt [...]
 • Chicago és Környéke, 1980 (1-51. szám)
  59. 1980-01-26 / 4. szám
  [...] Szent István Király Egyházközség riportja Tollas Tibor est November lQ én Mindszenty nagytermünkben tartotta Tollas Tibor a szám­űzött magyarság jeles költője [...] nagyobb szükség van mint valaha Tollas Tibor először ré­gebbi és az Évgyűrűk [...] lelkesítették az amerikai kőrútján levő Tollas Tibort hogy úgy nyi­latkozott hogy eddig [...]
 • Chicago és környéke, 1983 (1-53. szám)
  60. 1983-10-29 / 44. szám
  [...] S T nevében Radics Géza Tollas Tibor előadása a Csikágói Magyar Társaságban [...] Elmwood Parkban tár­sas vacsorát rendez Tol­las Tibor tiszteletére A vacsora keretében Tol­las Tibor beszámol ta­pasztalatairól a szabad világ [...] Szabadság harcosok megemlékezése ünnepi szónok Tollas Tibor Október 30 vasárnap Szentségimádás és [...]